Ergotherapie richt zich op het verbeteren van het uitvoeren van dagelijkse handelingen en heeft als doel mensen zo zelfstandig

mogelijk te laten functioneren. Bijvoorbeeld bij het opstaan of aankleden, maar ook bij huishoudelijk werk, school, werk of hobby’s. Hoe ingewikkeld het uitvoeren van handelingen is merkt u pas als iets tijdelijk of blijvend niet meer lukt of heel moeilijk gaat door bijvoorbeeld ziekte.

Ergotherapie kan u helpen door de handeling opnieuw aan te leren of anders te leren uitvoeren. Mocht het nodig zijn dan kan er gekeken worden of er een hulpmiddel is om de handeling weer zelfstandig of grotendeels zelfstandig uit te kunnen voeren.

 

 

 Ergotherapiepraktijk Oldambt is aangesloten bij Kwaliteitsregister Paramedici

Copyright © 2015. Ergotherapiepraktijk Oldambt | Blijhamsterweg 82 | 9672 AB | Winschoten